Privacy


Deze privacy verklaring geldt voor Digital Business Services B.V. en de direct aan haar gelieerde ondernemingen.

Digital Business Services B.V. hecht veel waarde aan een correcte verwerking van privacy gegevens voor haar klanten, websitebezoekers en werknemers. Graag stellen wij jou op de hoogte van de manier waarop Digital Business Services B.V. omgaat met de verwerking hiervan. In het kader van transparantie, integriteit en vertrouwen vinden wij het belangrijk dat je inzicht hebt in de manier waarop wij hiermee omgaan. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten, verklaar je akkoord te gaan met deze privacyverklaring en al hetgeen hier uit volgt.

Digital Business Services B.V., gevestigd aan Bemuurde Weerd WZ 13a 3513 BJ Utrecht, is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De volgende websites behoren tot Digital Business Services B.V.

dbsgroep.nl

Daarnaast maakt Digital Business Services B.V. gebruik van koppelingen met zoekmachines.

Contactgegevens

Digital Business Services B.V.
Bemuurde Weerd WZ 13a
3513 BJ Utrecht
www.dbsgroep.nl
+3132314421

Verwerking persoonsgegevens van opdrachtgevers van Digital Business Services B.V.

Onder opdrachtgevers van Digital Business Services B.V. verstaan wij klanten, leveranciers en eventuele andere instanties waar wij een zakelijke relatie mee onderhouden. Wij verzamelen persoonsgegevens met als doel het onderhouden van contact, het versturen van mailings, het informeren over onze dienstverlening, het aanbieden van onze diensten, het ontwikkelen van marketing en sales activiteiten richting potentiƫle en bestaande klanten en om overeenkomsten aan te gaan. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Zakelijke adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie

Indien wij een wettelijke verplichting hebben, zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Digital Business Services B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van de facturatie;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere mailings;
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten/producten;
 • Om onze diensten optimaal in te kunnen zetten;
 • Digital Business Services B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en afdracht van te betalen belastingen/premies.

Geautomatiseerde besluitvorming

Digital Business Services B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Digital Business Services B.V.) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Digital Business Services B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Digital Business Services B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar utrecht@dbsgroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Digital Business Services B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Digital Business Services B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via utrecht@dbsgroep.nl